CV

Katrine Wind

Om mig

Mit mål som metodenørd er at sikre den mest præcise videnindsamling, så du og din organisation kan træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag. Som produktionschef er jeg med helt fra at udtænke undersøgelsesdesign, gennem udførelse til præsentation af resultater – med konstant fokus på analysekvalitet.   

Mit mål som leder er at understøtte mennesker, så de indfrier deres egne og virksomhedens mål. Jeg er ansvarlig for Voxmeters analyse- og datakonsulenter samt afdeling af telefoninterviewere samt supervisorer og afdelingsleder. I den forbindelse har jeg arbejdet intenst med at understøtte deres performance – hele tiden med det menneskelige aspekt i fokus. 

Erfaring og uddannelse

Udvalgte projekter
Undersøgelse for et selskab i medicinalindustrien
2018
Produktionschef hos Voxmeter

Et globalt medicinalfirma skulle i februar og marts have gennemført en undersøgelse af et nøgleprodukt blandt både forbrugere og apoteker i alle de nordiske lande. 

Jeg stod for projektgennemførelsen med 800 webinterview i DK, SE, NO og FI samt 100 telefoninterview med apotekere i hver af de fire lande. Denne faggruppe kræver særligt dygtige interviewere for at de vil gennemføre interview på den længde, der var tale om. Jeg besluttede at ansætte svenske interviewere in house til den telefoniske apotekerundersøgelse og stod for ansættelsesprocessen. Det var en succes både i forhold til kvaliteten og budgettet. Alle er stadig tilknyttet som freelancere.

I forhold til Norge og Finland samt Sverige omkring forbrugere kontaktede jeg underleverandører og kvalitetskontrollerede løbende deres leveringer. Alle otte sæt resultater blev leveret til kundens store tilfredshed indenfor deadline. 

Udarbejdning og implementering af analysestrategi for større NGO
2017-2018
Produktionschef hos Voxmeter

Én af de største NGO’er i Danmark søgte efter partnere, der kunne eksekvere og hjælpe med at videreudvikle organisationens analysestrategi. Der forelå ønsker og behov fra mange steder i organisationen, og ledelsesrådgivning var essentiel. Efter jeg løbende havde taget kontakt de foregående år, udarbejdede jeg et forslag til en effektiv analysestrategi, der kunne give den nødvendige viden indenfor budgetrammerne. 

Via samskabelse fik strategien tilført en merværdi, og det blev muligt at måle på de essentielle parametre. Blandt andet indkorporerede vi adskillige kvalitative elementer, og rapporteringen føder nu hele tiden viden ind i organisationen, som bruges til at skabe konkrete handlerum. 

Nuværende ansvarsområder
Københavns Universitet
2019-
Ekstern lektor i avanceret metode på statskundskabsuddannelsen

Undervisning af statskundskabsstuderende i det nye, udvidede Metode 3. Det er en blanding af kvalitative og kvantitative metoder, som uddybes og arbejdes med i praksis. 

Voxmeter A/S
April 2015-August 2018
Produktionschef

Opgaverne inkluderede:

– Strategiudvikling og -eksekvering i samarbejde med øverste ledelse samt at kommunikere denne til medarbejderne. Det er vigtigt, at medarbejderne kan se meningen i strategien, så alle arbejder mod samme mål.

– Personaleledelse, motivation og kompetenceudvikling af højtspecialiserede medarbejdere

– Central koordinator for alle projekter, der skal produceres i organisationen. Sikrer kvalitet og at          deadline overholdes – hver gang. Jeg er desuden dagligt i spidsen for adskillige projekter både  omkring analyse til kunder og intern udvikling/ledelse.

– Ansættelse og onboarding. Det er essentielt at sætte det rigtige hold, og at de medarbejdere føler sig værdsat fra dag 1. Begge dele er ressourcekrævende, men jeg mener, man skal strække sig langt for at få det helt rigtige match – hver gang. De rigtige medarbejdere gør den afgørende forskel i en organisation.

– Rådgivning af nøglekunder. Strategisk ledelsesrådgivning og eksekvering af analyser, der tager udgangspunkt i kundeoplevelsen (Customer Experience Management). Design af ad hoc-undersøgelser er også en del af min daglige opgave.

– Foredrag som en del af brandingen og CSR-arbejdet især for universitetsstuderende og gymnasieelever. 

Uddannelse
Diplomuddannelse i Ledelse
2016 – 2018
DTU – Danmarks Tekniske Universitet

Jeg har gennemført modulerne “Ledelse og Medarbejdere” og  “Strategi og Organisation”, som gav mig en omfattende teoretisk base for den ledelsesopgave, jeg allerede udfører til daglig og gav basis for refleksion over min ledelsespraksis.

Forandringsledelse og strategisk ledelse særlige interessepunkter for mig. Desuden har indsigter fra motivations- og læringsteorier givet mig et endnu bedre afsæt i det daglige arbejde.

cand.scient.pol
2008-2014
Københavns Universitet

Metode har været det gennemgående punkt i min statskundskabsunddannelse. Desuden er EU og international politik generelt mine største interessepunkter. Mit speciale havde titlen: “Danmark, EU-Domstolen og Civilsamfundet – Præjudicielle forelæggelser og skriftlige indlæg 2003-2013”, hvor jeg fik centrale aktører fra Justitsministeriet (Jurisk Specialudvalg), Kammeradvokaten og flere politikere i tale. 

Valgfag: Skriftlig formidling, Avancerede kvalitative forskningsmetoder, Projektledelse i Organisationer, Ret og Politik i EU, Amerikansk Politik og Globalization and the European Union. 

Undervisning
Metodeforedrag for studerende
2016-2018
Analyser og meningsmålinger

Indtil videre har jeg holdt dialogbaserede foredrag for over 80 universitetshold/gymnasie- og handelsskoleklasser omkring analysekvalitet, meningsmålinger og metode. De studerende får viden om, hvordan de kan gennemskue kvaliteten af de mange undersøgelser, der bliver præsenteret i medierne samt få indflydelse på samfundsdebatten.

Egen virksomhed
Privat firma – Basic Female Defence
2010 – 2017
Undervisning i selvforsvar for kvinder

Undervisning af piger og kvinder i selvforsvar med basis i min egen træning i kampsporten Weng Chun Kung Fu. Formålet var udover klassisk selvforsvar i høj grad at opbygge selvværd og selvtillid via øget bevidsthed om faresignaler og psykologiske mekanismer – at undgå at føle sig som et potentielt offer.

Kompetencer

Sprog
Dansk
Perfekt i retskrivning og grammatik (modersmål).
Engelsk
Taler og skriver flydende og på forhandlingsniveau.
Norsk
Kommunikerer ubesværet.
Svensk
Kommunikerer ubesværet.
Tysk
Forstår nogenlunde men kan ikke tale på forretningsniveau.